"Η φιλοξενία είναι γνήσια όταν παρέχεται από ανθρώπους που νοιάζονται"

Συνεργαζόμαστε μεΗ εταιρεία KARATARAKIS Hotels & Restaurants S.A. παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα φιλοξενίας, γαστρονομίας, αναψυχής & διασκέδασης. Επιχειρεί πάντα με τις αρχές της ακεραιότητας, της εμπιστοσύνης και του σεβασμού. Ιδρυτικές αξίες που καθοδηγούν τις πράξεις της. Απευθύνεται στους:

Επαγγελματίες Τουρισμού

Επιλογές διαμονής & εστίασης, άμεση ανταπόκριση και φερεγγυότητα

Ιδιοκτήτες

Εμπορική διαχείριση & εκμετάλλευση ακινήτων για επικερδή χρήση και ανάπτυξη

Επενδυτές

Ανάπτυξη projects με εγγυημένη απόδοση

Διαμεσολαβητές

Αξιοποίηση – ανάπτυξη προτάσεων από συμβούλους εμπορικών ακινήτων και Μεσιτικά γραφεία

Καταναλωτές

Γνήσια φιλοξενία & γαστρονομία, αναψυχή & διασκέδαση

espa banner greek