"Η φιλοξενία είναι γνήσια όταν παρέχεται από ανθρώπους που νοιάζονται"

Συνεργαζόμαστε μεΗ εταιρεία KARATARAKIS Hotels & Restaurants S.A. παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα φιλοξενίας, γαστρονομίας, αναψυχής & διασκέδασης κατευθείαν στους καταναλωτές, από και μέσω τρίτων. Επιχειρεί πάντα με τις αρχές της ακεραιότητας, της εμπιστοσύνης και του σεβασμού, ιδρυτικές της αξίες που καθοδηγούν τις πράξεις της και απευθύνεται στους:

Επαγγελματίες Τουρισμού

Επιλογές διαμονής & εστίασης, άμεση ανταπόκριση και φερεγγυότητα

Ιδιοκτήτες

Εμπορική διαχείριση & εκμετάλλευση ακινήτων για επικερδή χρήση και ανάπτυξη

Επενδυτές

Ανάπτυξη projects με εγγυημένη απόδοση

Διαμεσολαβητές

Αξιοποίηση – ανάπτυξη προτάσεων από συμβούλους εμπορικών ακινήτων και Μεσιτικά γραφεία

Καταναλωτές

Γνήσια φιλοξενία & γαστρονομία, αναψυχή & διασκέδαση